FrieslandKleurt.nl

Videoproductie

Concept

Campagne

FrieslandKleurt.nl

I.s.m. Tûmba

Vraag

In 2020 werd provincie Fryslân Regenboogprovincie. Een ontzettend belangrijke mijlpaal voor alle lhbtiq+’ers én hun familie, vrienden en kennissen in Fryslân. Om een inhoudelijke boodschap te verspreiden op weg naar Roze Zaterdag in Leeuwarden/ Fryslân, de lhbtiq+-gemeenschap meer zichtbaar te maken en daarmee begrip voor elkaar te vergroten, heeft SJB Media in samenwerking met COC Friesland en studenten van NHL Stenden het platform FrieslandKleurt.nl gerealiseerd. Tegelijkertijd lanceerden we de campagne ‘Ik ben trots, ik ben Fries / Ik bin grutsk, ik bin Frysk’.

Resultaat

Samen met COC Friesland en NHL Stenden Hogeschool hebben we de (coronaproof) campagne vormgegeven. Een belangrijk onderdeel was ‘Neem een kijkje in mijn kast’, waarin negen Friezen hun persoonlijke verhaal vertellen. Dit doen ze aan de hand van foto’s, video’s en voorwerpen die voor hen bijzonder zijn. Hun verhalen hebben we samengevat in video’s die op FrieslandKleurt.nl staan.

Daarnaast hebben we de achterliggende boodschap van de campagne ‘Ik ben trots, ik ben Fries / Ik bin grutsk, ik bin Frysk’ volop verspreid via de social media-kanalen van Friesland Kleurt en heeft de regionale pers (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân) over de campagne bericht.

Effect

De campagne toont de kracht van diversiteit. De negen persoonlijke verhalen inspireren andere Friese lhbtiq+’ers om ook naar buiten te treden met hun verhaal met als doel hun ware identiteit te tonen. Verder heeft de campagne bijgedragen aan een vrijer, veiliger en vertrouwd Friesland voor iedereen.

Afspraak inplannen?