IkWilMetJePraten.nu

Videoproductie

Concept

IkWilMetJePraten.nu

I.s.m. Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Vraag

Vroeg of laat krijgt ieder mens met de dood te maken. Toch praten de meeste mensen maar weinig over deze laatste fase van het leven. Het is ook niet gemakkelijk om erover te praten, maar wel belangrijk. Want als je van elkaar weet welke wensen er in deze laatste fase zijn, dan is de kans groot dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Wacht daarom niet en bedenk of bespreek vandaag nog wat jouw verwachtingen en wensen zijn.

Maak mensen ervan bewust dat ze zelf van betekenis kunnen zijn bij het invullen van hun laatste levensfase, en wat de waarde is om tijdig wensen met betrekking tot hun levenseinde te delen met dierbaren.

Resultaat

De zeer persoonlijke video’s, waarin 2 dierbare mensen op een bijzondere locatie open met elkaar in gesprek gaan over het thema van de dood, prikkelen mensen om eerder over de laatste fase van het leven na te denken. En om het er met elkaar over de dood te hebben. De producties stimuleren verder een breed maatschappelijk debat dat op dit moment wordt voorbereid. De video’s hebben geleid tussen gesprekken die mensen nog niet eerder met elkaar gevoerd hebben, zoals ook in de video’s is te zien.

Video afspelen

Alle content