#DêromFrysk ‘Hey Google, praat met een bekende Fries!’

Concept

Campagne

#DêromFrysk

I.s.m. AFÛK & Omrop Fryslân

Vraag

Verzin een campagne waardoor Frysk als examenvak op de kaart komt te staan en interessant wordt voor middelbare scholieren.

Resultaat

#DêromFrysk gaat leerlingen enthousiast maken voor Fries als examenvak. Google Assistant als leidraad voor nieuwe campagne onder leerlingen. Met een volledig nieuwe en innovatieve campagne gaan leerlingen van het voortgezet onderwijs geïnspireerd worden om het Fries als examenvak te kiezen. Die keuze zal binnenkort weer moeten worden gemaakt en de Afûk, SJB Media en Omrop Fryslân willen leerlingen laten zien hoe leuk, maar ook hoe belangrijk het Fries is. 

Voor de campagne #DêromFrysk is aansluiting gezocht met de doelgroep, leerlingen kunnen via Google Assistant namelijk letterlijk het gesprek aangaan met bekende Friezen.

‘Hey Google, praat met een bekende Fries’. Wanneer men dat probeert, schakelt Google Assistant vanaf nu direct een van de vele filmpjes in die deelneemt aan de campagne #DêromFrysk. De filmpjes bestaan uit telefoongesprekken met bekende Friezen die vertellen waarom het Fries leuk en belangrijk is.

De campagne is het bewijs dat Google Assistant niet alleen kan functioneren als ‘gemaksmiddel’, maar ook om sterke campagnes mee neer te zetten. De Afûk, Omrop Fryslân en SJB Media hebben in samenwerking een campagne opgezet waarbij de combinatie tussen sociale media, Google Assistant en YouTube is gezocht. Via sociale media worden leerlingen gestimuleerd Google Assistant in te zetten. Vanuit Google Assistant worden bellers dan weer direct doorgeschakeld naar een YouTube filmpje. Het uiteindelijke doel is om leerlingen op het voortgezet onderwijs te motiveren Fries als examenvak te kiezen.

Voor de campagne wilden de makers aansluiting zoeken met de doelgroep. Bekende Friezen die meedoen zijn Tim Douwsma, Elske DeWall, Johannes Rypma, Habtamu de Hoop, Jesse van Wieren, Ritse de Jong, Hieke de Jong en Jennifer de Vries.

Voor deze unieke campagne zochten de drie partijen de samenwerking met elkaar. Alles met het doel de groei van het Fries op een innovatieve manier te stimuleren.

Reacties

Om de jongeren te bereiken zijn we op zoek gegaan naar een innovatieve en unieke toepassing. Met de combinatie tussen Google Assistant en YouTube is het ons gelukt een combinatie te vinden die nog nooit eerder is gebruikt en waardoor jongeren het idee hebben echt te bellen met bekende Friezen. Deze toepassing leidde al tot hilarische momenten, want je hebt het gevoel alsof er écht een telefoon over gaat. Ik ben trots dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van de Friese taal.

Sipke Jan Bousema

Prosintueel sjoen is de groep learlingen dy’t eksamen Frysk docht net grut. Troch harren bewust te meitsjen fan de foardielen fan it Frysk yn kombinaasje mei kânsen foar de takomst, wolle wy mei dizze kampanje de kommende jierren wurkje ta in gruttere groep eksamenkandidaten. Dizze bewustwurding hoopje wy breder ynsette te kinnen as allinnich by de learlingen. It is nammentlik noch mar op 13% fan de skoallen mooglik om Frysk as eksamenfak te kiezen.

Lisa Boersma

Afûk

Wy sykje aktyf it kontakt mei ús doelgroep. Dizze tûke kampanje slút  goed oan by wat wy al in soad dogge by Omrop Fryslân Tsjil; jongerein benaderje wêr’t sy binne, online.

Janjelle Ringnalda

Eindredacteur Omrop Fryslân
Video afspelen

Alle content