Dêrom Frysk Klassem!nt

Videoproductie

Concept

Campagne

Dêrom Frysk Klassem!nt

I.s.m. Afûk & Cedin

Vraag

Na de succesvolle campagne #DêromFrysk, die in februari 2021 startte, lanceerden SJB media, Afûk en Cedin in het voorjaar van 2022 de opvolger: het interactieve project DêromFrysk Klassem!nt. Net als de eerste editie van #DêromFrysk moet Klassem!nt leiden tot meer leerlingen in het voortgezet onderwijs die kiezen voor Fries als examenvak.

Resultaat

De bewustwordingscampagne #dêromfrysk gaf jongeren in Fryslân antwoord op de vraag: ‘Waarom Fries (als examenvak)?’. Klassem!nt laat leerlingen in het voortgezet onderwijs nadenken over wat taal voor hen betekent. Naast een gratis lespakket bestaat Klassem!nt uit een interactieve website. Hierop staan videoportretten waarin ‘gewone’ Friezen verhalen vertellen die doen verwonderen en soms ook herkenning oproepen.

Zo is er het verhaal van Joanna uit Lissabon, die in het Fries vertelt hoe ze in 2012 voor het eerst in haar leven Fries hoorde en er meteen door gecharmeerd was. Ze werd op dat moment verliefd op zowel de taal, als op de man die daar in Londen Fries sprak. En Harlinger Sven vertelt over dat hij “anti-Fries” is opgevoed, maar toch bij Omrop Fryslân ging werken en zo een Fries netwerk kreeg. Hierdoor leerde hij wat de waarde is van het Fries en is het voor hem belangrijk geworden dat de taal bewaard blijft. De verhalen laten zien hoe leuk en belangrijk het Fries is en welke kansen deze taal kan bieden. 

Leerlingen kunnen zelf kiezen welk verhaal ze eerst willen horen en ‘bewandelen’ zo hun eigen route langs de verschillende sprekers. Elk verhaal heeft een link met het lespakket en zet aan tot een gesprek tussen leerlingen en docenten over (Friese) taal.

Dêrom Frysk en Klassem!nt zijn onderdeel van Taalplan Frysk 2030. Momenteel kunnen leerlingen op 13% van alle voortgezet onderwijsscholen in Friesland Fries als examenvak kiezen. In 2030 moet dit op alle scholen en niveaus binnen het voortgezet onderwijs mogelijk zijn. Dit is het doel van Taalplan Frysk 2030.

Reacties

De samenwerking met Sipke Jan Bousema heb ik als plezierig, warm en enthousiast ervaren. Hij heeft geleid tot een verrassende en creatieve site die de doelgroep aansprak.

Fokke Jagersma

Projectcoördinator Afûk

Voor het vervolg op onze eerder campagne Dêrom Frysk, die we met SJB Media gestalte hebben gegeven en waar bekende Friezen een rol in speelden, hebben we opnieuw de samenwerking opgezocht en kwamen we tot het mooie Dêrom Frysk: Klassem!nt. Hierin staan identiteit en gevoelstaal centraal, maar wordt er tevens een les geleerd over vooroordelen. Die samenwerking verliep ook dit keer erg goed. Sipke Jan is iemand die zelf met goede ideeën komt, altijd voor dat beetje extra wil gaan, en open staat voor onze inbreng. Een plezierige samenwerking! Klassem!nt zelf is in mooie module geworden, met een webapplicatie en een bijbehorende lesbrief. De reacties zijn goed en we hebben het nu zelfs geïmplementeerd in een project voor de eerste klas.

Stephan Berger

Projectmedewerker onderwijs bij Afûk

Afspraak inplannen?